Skip to main content

לחי ללחי

בזמן החזקת תינוקות על הידיים, אחד הדברים שיכולים להרגיע ולהעניק  תחושת בטחון היא הצמדת לחי ללחי תינוק הורה.