Skip to main content

לחפש את הסבון באמבטיה

להחביא סבון קשה בתוך מי האמבטיה, בלי שהילדים רואים איפה שמנו, צריך לחפש וגם לתפוס את הסבון החלקלק. אם האמבטיה מלאה בקצף אפשר לנסות למצוא את הסבון על ידי מישוש קרקעית האמבטיה או הזזה חלקית של הקצף במקום בו מחפשים.