Skip to main content

ללכת בעיניים עצומות תוך כדי הנחייה של מלווה בעת ההליכה ברחוב

ללכת בעיניים עצומות תוך כדי הנחייה של מלווה בעת ההליכה ברחוב. אחד עוצם עיניים והשני מוביל אותו על המדרכה. לפני עצימת העיניים קובעים סימן מסויים בדרך, בו יהיה על העוצם עיניים לנחש מתי מגיעים אליו. למשל, המובל צריך לנחש מתי מגיעים עד לעמוד התאורה הקרוב, וכשהוא חושב שהגיעו עליו לומר "הגענו" ולפתוח את העיניים, כך ינסה להעריך בדרכים שונות מתי מגיעים למקום הנבחר. למשל ספירת צעדים, תחושת רוח ליד בניין גבוה, הקשבה לקולות מכוניות מאיטות לפני פניה וכו'.