Skip to main content

למידת שמות אברי הגוף

הצבעה על אברי הגוף שאת שמם אמרנו. איפה אף ? הנה האף שלך, והנה האף שלי. אפשר לדבר על אברי הגוף בפעילות כמו עיסוי, בזמן סיבון הגוף באמבטיה, בזמן צפיה בתמונות , שילוב עם משחק בבובה, בהקשר של הפעלת האיברים בזמן פעילות.