Skip to main content

לעשות אמבטיה ולנקות מסביב

מנגבים עם מטלית את שולי האמבטיה , אפשר גם את הקירות. מוסיפים סבון , סוחטים, מורידים את הסבון, מנגבים בלי סבון עד שהכל יבש. אפשר גם להקציף וליבש כך את המקום עם ספוג. ניתן להקשיב לצליל הסחיטה של הספוג לתוך המים, לחוש את הקצף, להקשיב לצליל של הקצף ליד האוזן כאשר הוא מתפוצץ- צריך להיות ממש בשקט כדי לשמוע את הפיצוצים העדינים של הקצף.