Skip to main content

לרקוד ריקוד סטפס לפי קצב מסויים

לנסות לרקוד ריקוד סטפס לפי קצב מסויים. בגיל צעיר זה יותר מתקרב לרקיעות ברגליים בקצב מוגדר.

משמיעים מוסיקה קצבית ומנסים לרקוע ברגליים לפי הקצב, יש לנעול נעליים שלדעתכם הכי מתאימות מבחינת הריקוד.

אפשר גם לעשות חזרות אחרי רקיעה ברגליים בלי מוסיקה, אחד משמיע סדרת רקיעות ברגליים והשני חוזר אחריו .

לבסוף, מנסים לרקוע ברגליים ביחד באותו הקצב.

לקטנטנים מתאים לשלב מספר רקיעות מצומצם למשל בשירי חג. דוגמא משירי חנוכה:באנו חושך לגרש-מאת שרה לוי תנאי "סורה חושך, הלאה שחור!! סורה מפני האור...".

במסיבת יום הולדת בנושא אינדיאנים או אדם הקדמון: ריקוד מסביב למדורה כאשר קצב הרקיעות ברגליים מתאים לקצב התיפוף או מחיאות הכפיים.