Skip to main content

מגשית לארוחת עשר - הזחל הרעב

רעיון לארוחת עשר בצורת הזחל הרעב
כשמכינים את הירקות במגשית אפשר לסדר בצורה שניתן יהיה לשמר את הצורה או לסדר במקום לפני האכילה.
ארוחות מעוצבות שמכינים כדי לקחת מחוץ לבית נקראות בנטו (בהשראה יפנית).