Skip to main content

מיון צורות בהתאם לגודל

לצייר או להדפיס ולגזור צורה בגדלים שונים. לבקש מהילדים למיין את הצורה בהתאם לגודל.

לגילאים גדולים יותר ניתן לבקש מהבוגרים להכין משחקים עבור אחיהם הקטנים ותוך כדי להציע להכין משחק למיון צורות , ממגוון רחב של צורות. צורות שניתן ללמוד או להזכר מחדש בשמם: מתומן,גליל, מעוין, מקבילית, טרפז.