Skip to main content

מכינים כלבלב מנייר - אוריגמי

סרטון המדגים הכנת כלבלב מאוריגמי.

  • מתאים לשימוש עם נייר עיתון או מגזין ישן - מיחזור.
  • מתאים כפעילות צפיה בקיפולי נייר לאחר הקראת הספר "איפה פינוקי" מאת אריק היל ומשחק  "חם קר" עם הדמות שנוצרה.