Skip to main content

מצא את השמפו

לשים שמפו על השיער הרטוב כשהילדים עוצמים עיניים , הם צריכים לנחש ולהראות עם היד איפה שמנו את השמפו, גם אם לא מוצאים מיד, אפשר למשש ולגלות לאחר חיפושים.