Skip to main content

משחקים מחזקים בבית להורים ולילדים

  • משחק מחיאות כפיים במהירות מתגברת
  • משחק מחיאות רגליים במהירות מתגברת
  • שיעור מדרגה
  • מסירות עם כדור בישיבה- העברה מהירה, כמעט בלי לגעת בכדור
  • מסירות עם הרגליים
  • התעמלות עם כדור בין הרגליים
  • משחק כדורגל של נשיפות פונפון