Skip to main content

משחקי גיבוש - רדיו אנושי

משחק חברה מגבש: רדיו אנושי

 

סרטון של תנועת הערבות המדגים איך לשחק משחק העוזר לחבר בין הילדים.
אלטרנטיבה מקרבת המעבירה מסר של שיתוף בין החברים, ללא תחרותיות.

 

שרים ביחד שיר והמשתתף שנבחר לתפעל את הרדיו מגביר ומחליש את העוצמה של השירה.