משחק לט ו בשבט

יצירה לילדים לכבוד ט"ו בשבט

רעיון להכנת משחק השחלות עם הילדים: עץ ממנקה מקטרות וגליל נייר טואלט.

משחילים ומרחיבים את העץ עם עוד עלים ועוד מנקי מקטרות על גבי גליל נייר סופג.

לומדים לייצב את העץ, מפתחים מוטוריקה עדינה וגם מקבלים תוצאה מיוחדת לכל אחד.