Skip to main content

משחק נגיעה בזרוע

ללטף את היד באיטיות ובעדינות משורש כף היד עד לצד הפנימי של המרפק. לבקש מהילדים לומר לנו מתי אנו נוגעים בנקודה של הצד הפנימי של המרפק. יש להציג להם מראש את הנקודה שאליה אנו מבקשים להגיע ולדאוג שהם יפנו מבט או יעצמו עיניים כל שלא יראו מתי מגיעים אלה ילמדו לחוש.