Skip to main content

משחק קוביות - עבדים במצרים

מאת אודי זיסר


לכבוד פסח ובכלל...
משחק קוביות מאתגר לילדים קטנים.

פעם פעם לפני הרבה שנים לא היו משאיות ואת האבנים לבניית הערים והפרמידות היו מסיעים באמצעים שונים.
אחת הדרכים להעברת החומרים היתה ע"י שימוש בגלילים או בולי עץ.

משחק נחמד במהלך סדר פסח מותאם לילדים או בכלל הוא לנסות להעביר קוביות באופן דומה.

 

חומרים (ראו תמונות):

  • 3 גלילים
  • משטח עץ (קוביה שטוחה...)
  • 2 קוביות עץ קטנות

 

משחק בנייה לפסח

מהלך המשחק:

 

  • מסדרים את שלושת הגלילים צמוד עליהם מניחים את המשטח ועליו שתי הקוביות.
  • מעמידים את המתקן בנקודת התחלה וקובעים את נקודת הסיום.
  • יש להסיע את הקוביות מבלי להפיל עד קו הגמר תוך העברת גליל אחד אחורה בכל פעם.
  • מנצח מי שהגיע לקו הגמר הכי מהר או עם כמה שפחות הפלות.

סיווג חפשי