Skip to main content

סלסלה מצלחות נייר

יצירה של סלסלה

סרטון הדרכה המלמד איך להכין יצירה של סלסלה מצלחות נייר חד פעמיות.

ניתן להשתמש במספרים לצורך החיתוך של הצלחת.