Skip to main content

עיסוי תינוקות עם שמן באוירה נוחה ורגועה

יצירת אוירה רגועה, החשכה , מוסיקה נעימה

הכנסה כטקס לשגרה

סיוע לנשימה

הקלה על גזים