Skip to main content

עיצוב בבלונים קישוט למסיבה - צורת לב

סרטון המדגים הכנת לב  מבלונים רגילים.

הצעות:

  • ללמוד לקראת יום הולדת קרב ובא לילדים
  •  זמן איכות הורים וילדים ביום המשפחה
  • קישוט לקראת מסיבת יום הולדת
  • תחנה במסיבת יום הולדת, משימת חיבור בלונים מסביב לחוט מתכתי מעוצב בצורת לב.