Skip to main content

עצות להנקה מוצלחת

התינוקות חווים בהנקה את כל החושים ובכך אנו מעניקות להם חוויה של עושר פנימי מגיל אפס:

  • יש להם הזדמנות להביט בתווי הפנים של אמא מקרוב לזמן ממושך, לבחון אותם, ליצור קשר עין, להכיר את הבעות הפנים וללמוד לתקשר עם האמא
  • להריח את ריח החלב וריח הגוף של האם
  • לחוש ולהרגיש את הקרבה
  • לשמוע את דפיקות הלב של האם, מזכיר את החוויה ברחם
  • לחוות טעמים משתנים של החלב בהתאם לאוכל שאותו אכלה האם