פרחים מכוסות חד פעמיות

יצירה של פרח מכוסות חד פעמיות

הדגמה איך ניתן ליצור מגוון רחב של פרחים מכוסות חד פעמיות.

יצירה המאפשרת למחזר את הכלים החד פעמיים בהם השתמשנו במדורה ,במסיבה או בפיקניק האחרון.