Skip to main content

רחצת תינוקות בני חודשיים עם מתקן פלסטיק באמבטיה

סרטון בו עושים אמבטיה עם מתקן פלסטיק לשני תינוקות אחד אחרי השניה כולל החלק שאחרי האמבטיה