Skip to main content

רעיונות לראש השנה

רעיונות לראש השנה עם מדבקות עגולות

 

בסרטון אני מראה כמה רעיונות שאפשר להכין לכבוד ראש השנה עם מדבקות עגולות.

שלט ממגנטים לדלת , כזה שיברך כל אחד שנכנס לבית בברכת שנה טובה.

קשית שתיה עם תפוח לקישוט.

קישוטים לקיר.

קיסמי קישוט לתפוח בדבש.

 

תודה לענבל שמעון על הרעיונות.