Skip to main content

איך להכין בית מארגזי קרטון?

היא לקחה, ארגז קרטון ענק, טפט ונייר דבק והפכה אותם לבית מעולה למשחק
פרויקט נהדר לכל המשפחה לקראת יום המשפחה