Skip to main content

איך להכין פייה מחרוזים ?

מאת : מיכל שמעון זיסר

רעיון לפעילות במסיבת פיז'מות לבנות
ראיתי תמונות של פיות חרוזים ברשת, לא מצאתי בחנות יצירה מקומית את חרוזי הכנפיים וגם לא את חרוזי הפרחים.
הזמנתי במשלוח מחו"ל  כל מיני סוגים של כנפיים וכל מיני סוגים של חרוזי פרחים. זו הפייה הראשונה שיצרתי מהם.
 

פייה מחרוזים