Skip to main content

איך להכין תחפושת של זחל?

תחפושת זחל לפורים
לפורים הייתי משתמשת בבד לבד והמחזה ביתית הייתי מכינה כמו בסרטון