Skip to main content

איך מכינים רעשנים מחומרים זמינים?

הדרכה להכנת רעשנים מגוונים
מתאים למשימה של טקסט מפעיל לגילאי בית ספר יסודי לקראת פורים