Skip to main content

בובה מדברת של מדורה

מאת: מיכל שמעון זיסר

יצירה של בובה לל"ג בעומר בצורה של מדורה

עם גלילי נייר טואלט, בד,עיניים זזות ומקלות

הנושא שיחה הכי נפוץ אצל מדורות מדברות הוא כללי בטיחות באש

מחשבות של מדורה:
מתי מגיעים התפוחי אדמה
עוד רגע אני נוגעת באבנים
גיצים מתחרז עם ביצים
אני אוהבת את המרשמלו הלבן