Skip to main content

החבאת פרות מפלסטיק מונחות שכובות- יצוג ממכת דבר

הצבת פרות מפלסטיק המונחות שכובות, מתאימה למשחק חפש את מכות מצרים מסביב לשולחן ליל הסדר או כפעילות לקראת פסח.

למידת מכות מצרים בעת משחק "חפש את המטמון" עם יצוגים של מכות מצרים , מאפשרת הכרה וזכירה של עשר המכות כולל משמעותן.