Skip to main content

יצירה לאביב עם צלחת נייר

יצירה של צלחת בתנועה לאביב
ילדה משקה את האדמה והפרח גדל
צלחת פעילות להמחשה של טיפוח צמחים והתנסות בלספר סיפור עצמאית

עוד יצירות לאביב