Skip to main content

יצירה לאביב - עציץ מקפסולת קפה

מאת: מיכל שמעון זיסר

יצירה של פרחים בתוך קפסולת קפה
לקחתי מנקי מקטרות, קפסולת קפה, חימר וחרוזים והפכתי אותם לעציצים עם פרחים דימיוניים