Skip to main content

יצירה לט"ו בשבט |איך מכינים בובה מדברת של עץ מגלילי נייר טואלט

מאת מיכל שמעון זיסר

יצירה לט"ו בשבט של בובות עצים מדברות
רעיון לדו שיח בין שני עצים

יצירה של המחשה לילדים לט"ו בשבט
רעיון לדיאלוג בין העצים
עץ אחד מציג עובדות הקשורות לעצים והעץ השני עונה אם העובדה נכונה או לא נכונה