Skip to main content

יצירה לפורים - בובת ליצן הולכת מגליל נייר טואלט

מאת: מיכל שמעון זיסר

עדלאידע ביתית
יצירה של ליצן לפורים
בובת תאטרון של ליצן הולך, בעזרת האצבעות

רעיון להכנת עדלאידע ביתית שאפשר ליישם גם בלמידה מרחוק
תהלוכה פורימית שהולכים בה עם האצבעות כל אחד מצלם את הבובה שלו הולכת ומשלבים לסרטון קבוצתי אחד

חומרים הדרושים:
גליל נייר טואלט, נייר טואלט,נייר דבק, טושים, מספריים, שדכן
נייר או קובץ להדפסת חלקים מהליצן 

מוזמנים לשתף אותנו ביצירות ובפעילויות שלכם בקבוצת הפייסבוק רעיונות לפעילויות עם ילדים
שיהיה פורים שמח