Skip to main content

יצירה מקורית של משלוח מנות מפלצתי

אין כמו להתאים את המשלוח מנות לתחפושת!
רעיון מעולה של Grizzly Workshop ליצירת מפלצת מתוקה בעזרת נייר קרפ.

איזו תחפושת מתאימה למשלוח מנות הזה?
מוזמנים לכתוב את הרעיונות שלכם בקבוצת הפייסבוק רעיונות לפעילויות עם ילדים