Skip to main content

יצירה של בובת תפוח

איך מכינים בובת תפוח?
יצירה של בובה לכבוד ראש השנה, בובת תפוח שמברכת בשנה טובה

תפוח מקלקר
מטלית ורודה
מדבקות או טושעם
צבע אקרילי
שיפוד
דבק סיליקוןן
קשית שתיה
סכין חד
מספריים
מכחול

שימוש בכלים חדים יעשה על ידי מבוגר