Skip to main content

יצירה של משה בתיבה מחומרים זמינים

מאת:מיכל שמעון זיסר

יצירה לפסח
הסיפור של משה בתיבה הוא סיפור מרגש המלמד על אומץ לב, תושיה ונחישות של הדמויות השונות.
נושא חשוב שאפשר ללמד דרך הסיפור המקראי הוא התבוננות במציאות דרך נקודות מבט שונות.

באמצעות משחק עם דמויות כשמדי פעם מחליפים תפקידים, פעם אני האחות מרים שדואגת ומשגיחה על אחיה הקטן, פעם אני תינוק קטן חסר אונים ששט לבדו בתיבה ופעם אני בת פרעה המגונדרת.

בסרטון אני מדגימה איך להכין יצירה של משה בתיבה מנייר טואלט, נייר דבק, מגשית תירס ופתקיות ממו דביקות.

מי שרוצה לצפות בפרויקט רעיונות מיוחד להכנת משה בתיבה וללמוד אילו נושאים נוספים ניתן להעביר לילדים דרך יצירה
הנה פה הפרויקט של משה בתיבה