Skip to main content

יצירה של ספר תורה לכבוד שמחת תורה

מאת אורית טל

איך להכין ספר תורה בשילוב חומרים ממוחזרים? 
יצירה של ספר תורה
יצירה נהדרת לחג שבועות- חג מתן תורה 
ומתאימה גם לשמחת תורה