Skip to main content

יצירת מדורה בעזרת כפות הידיים

איך יוצרים מדורה על ידי ציור קווי המתאר של כפות הידיים?
סרטון הדרכה להכנת יצירה של מדורה עם ילדי גן