Skip to main content

מופע אורות צבעוני כפפות לבנות ופנסים צבעוניים

הדגמה כיצד ניתן להופיע בחושך עם תאורת פנסים צבעוניים מוצמדים לידיים מתחת לכפפות לבנות

מתאים להתכונן להופעה לקראת לקראת יום העצמאות, ל"ג בעומר וחג חנוכה .

סרטון מאת jujubeez 626