Skip to main content

מסירות שירה

משחק מסירות באמצעות שירה. בוחרים משתתפת אחת והמשתתפים שרים יחד:"אורית" והמשתתפת עונה:"קוראים לי בשמי" המשתתפים שרים יחד פעם נוספת:"אורית" והמשתתפת עונה:"קוראים לי בשנית" המשתתפים שרים יחד "רוצים אותך בטלפון" המשתתפת עונה: " אם זו לא חגית, לא בא בחשבון" כך המשתתפים עוברים לשיר למשתתפת שאליה הועברה הזכות: "חגית" וכך הלאה.