Skip to main content

משה בתיבה - המחשה בתנועה בצלחת נייר לכבוד פסח

 

מאת: מיכל שמעון זיסר

יצירה לפסח של משה בתיבה

פעילות צלחת בתנועה עם משה בתיבה שט ביאור באמצעות מגנט
מרים אחותו משגיחה עליו מרחוק ומסתתרת בצמחיה

להדפסת דמויות של משה ומרים הכנסו לקובץ

עוד רעיונות למשה בתיבה