Skip to main content

משחק חברה מגבש עם חישוק

העברת חישוק או אפילו כמה חישוקים בין הילדים העומדים במעגל ומחזיקים ידיים.
המשימה להשלים סיבוב.