ציור עץ בעזרת האצבעות

היא לקחה צבעי ידיים והתחילה לצייר עם האצבעות