Skip to main content

תחפושת בנושא שמירה על הסביבה

היא לקחה ארגז קרטון והפכה אותו לתחפושת של טיפת מים
על הטיפה יש כיתוב, שומרים על כל טיפה.