Skip to main content

5 משחקים עם בלונים ליום הולדת

5 משחקים עם בלונים

1. התקדמות עם בלונים ומקל
2.התקדמות בזוגות עם בלונים ומקל
3.התקדמות עם בלונים רגילים ובלוני צורות
4.זחל בלונים
5.התקדמות עם בלונים בין הרגליים ובין הידיים

מתאים כפעילות לאחר הקראת הספר מעשה בחמישה בלונים וכתיבת סיפור מעשה חדש לכל בלון