Skip to main content

רעיון לציור עם ספל וצלחת

סרטון מתוך התוכנית רעיונות של יצירה, עם סיגל דינר גור בו לומדים לצייר חתול, כאשר עושים שימוש בספר וצלחת לציור קווי המתאר הכללים.

סיגידי

חומרים:

טוש שחור

ספל

צלחת

צבעים

נייר

לחצו כאן לסרטון מתוך התוכנית בשתי ידיים עם סיגל