Skip to main content

אוריגמי -פרפר

סרטון המדגים יצירת פרפר מנייר.

  • מתאים להכנה לקראת הקראת הספר "בוא אלי פרפר נחמד" מאת פניה ברגשטיין.
  • הילדים הקטנים נהנים לצפות בפעולת הקיפול: צפיה בשינוי שחל בנייר.
  • הילדים הבוגרים יותר לומדים לקפל בעצמם.
  • מתאים להכנת יצירה לכבוד האביב.
  • יכול לשמש כקישוט למסיבות, לחלוקה או כיצירה.