Skip to main content

איך להכין בקלות יונה פשוטה מנייר ?

אוריגמי יונה למתחילים

סרטון המדגים כיצד ניתן להכין יונה מדף נייר אוריגמי פשוט המתאים לילדים .

לקראת יום העצמאות ניתן לשלב עם עלה של זית במקור היונה.