Skip to main content

איך להכין פרת משה רבנו מאבן שחורה?

סרטון המדגים כיצד ניתן לקבל השראה מחלוק נחל ולהכין באמצעותו חיפושית פרת משה רבנו.

חומרים:

  • אבן
  • טוש שחור
  • דבק
  • בריסטול אדום או סול בצבע אדום
  • עיניים זזות
  • מספרים

 

פעילות נחמדה אשר משלבת אילתור והכנת יצירות שאינן ידועות מראש יכולה להיות לאחר איסוף אבנים בגדלים ובצורות שונות, מוסיפים חומרים לשולחן היצירה כמו סול צבעוני או בריסטול צבעוני, טושים, עיניים זזות ומספרים.