Skip to main content

איך לצייר בננה ?

סרטון המדגים איך מציירים בננות

  • בחוץ ניתן לסוע ולעצור ליד מטע בננות להוציא כן ציור ולצייר את הבננות על העצים
  • בבית  ניתן להציב מולנו בננה לצייר