Skip to main content

הדבורה, הכוורת והכנת נר מדונג של דבורים לכבוד ראש השנה

סרטון מתוך סדרת סרטוני ההעשרה על חיות לילדים של קרין דזנט באתר תיקיתה.

והפעם קרין מסבירה על הדבורה, הכוורת  ואיך מכינים נר מדונג של דבורים.

מי מטפל בדבורים ואיך הוא יכול להתקרב אליהן מבלי להיעקץ ? באילו כלים הוא משתמש

ומה הוא לובש ? אתם מוזמנים לאתר תיקיתה כדי לצפות בסרטונים נוספים של קרין דזנט.